Markvakten

Markvaktens mål är att skydda byns självständighet från väpnade styrkor utifrån, hindra kriminella element från att drabba byn och traktens medborgare och värna om obeväpnade bybors integritet.

Vid det första Gladstinget på århundraden, som skedde på vintern år 1047, lades grunden för bildandet av en sorts vaktstyrka, som skulle bestå av fria individer av alla religioner, raser och livsåskådningar, så länge de var bybor och villiga att skydda Gladsheim och Gladsmark. Markvakten var född. Som ett relativt nytt koncept i byn är vakten fortfarande rätt så liten, men har anpassat sig då man fokuserar mycket på att samla information om potentiella hot, samverkar med grupper i byn, patrullerar och sätter upp vaktposter ute i skogen, med mera, istället för att vara en konstant stående styrka innanför byns gränser. Att bli erbjuden medlemskap i Markvakten anses vara en stor ära, då detta innebär att man inte bara är accepterad som en av byn, utan åläggs det stora ansvaret att skydda byn från inkräktare, kriminella och andra som vill kuva dem.

Gruppen ska styras av en vaktkapten, som inte svarar till någon men är lojal till uppdraget som Markvakten har tagit sig an. Inspiration för karaktärer som kan tänkas vara medlemmar är utbygdsjägare från Sagan om Ringen eller liknande – alltså mindre pansarbeklädda vakter, och mer smidiga skyttar med naturfärgade kläder och mantlar. De bör även har en särskilt väloljad moralisk kompass, då det är ett mycket osjälviskt och riskabelt uppdrag att slå vakt om ett krigshärjat Gladsmark.

Gladsheims färger är svart och gult.