Sökta grupper/roller

Sidan uppdateras löpande!

Nedan följer en lista av sökta grupper och roller. Om du önskar spela en av dessa så finns vid varje roll en adress att meja till för mer information.

Det är främst arrangörerna som söker men även grupper har möjlighet att söka spelare via listan. Vill din grupp göra detta så maila arrangören på doh@berghemsvanner.se så lägger vi till er på listan. 

Funktionärer

Vi söker volontärer som vill hjälpa oss att organisera mottagande/avfärd, etablering, renhållning, trygghetsvärdar, läger/husinventering, värdshuspersonal och mycket mycket mer. Det är de här hjältarna är de som verkligen får lajvet att gå runt. Utöver att få ett speciellt ställe i allas hjärtan så bjuder vi på maten under lajvet och om man utför sina uppgifter så som överenskommet får man även tillbaka sin lajvavgift efter lajvet.

Läs mer här.

NPC-roller

Vi söker personer som är villiga att spela roller vars största uppdrag på lajvet är att ge andra lajvare spel. Det kommer inte enbart vara boffer-roller utan vara av varierande slag. Få av rollerna är inte helt formade än.

Vid intresse kontakta arrangörerna på doh@berghemsvanner.se.

Kaptener till drakskepp

Vi söker tre kaptener till drakskepp. Den typ av spel rollen antagligen kommer vara involverad i är bland annat diplomati, intrig och handel.

Vid intresse kontakta arrangörerna på doh@berghemsvanner.se.

Mörkare skogsvarelser

Om du är intresserad av att spela lite argare och mörkare skogsvarelse är det välkommet. Skriv din idé i din anmälan!

Skriftlärd trollblod

Vi vill fördjupa fiktionen för trollblod och söker en eller flera personer som är intresserade av att spela skriftlärd trollblod och har intresse av trollblods kultur och folklore. Vi håller fortfarande på att samla ”domens trollblodshistoria” och vi har goda förhoppningar på denna. Rollen/rollernas syfte är att föra ut nyskrivet material i spel, som kan leda till nytänkande trollblodsspel och en mer gedigen fiktion. Målet är också att karaktären ska vara er egen och kunna användas även efter årets lajv. De bör helst inte vara magiker eller alkemist vid spelstart. Vi söker en eller flera personer som kan entusiasmera andra trollblodsspelare att söka kunskap om trollblodens historia och kultur.

Och ett lugnande ord till alla er trollblodsspelare som nu blev oroliga över att ni kommer behöva skriva om era väl genomtänkta klan- och gruppbakgrunder. Det nyskrivna materialet kommer inte på något sätt vara tvingande. Det kommer i stället ligga som en bakgrund som ni kan sätta er klan/grupp/karaktär i relation till. Vi vill också knyta an denna världsbild så mycket som möjligt till de grupper som deltar i Domen, så har ni input och information så maila det till oss (märk det trollblodsvärld). 

Vid intresse maila doh@berghemsvanner.se.

Grupper sökes till halvkriminellt nätverk

Vi söker kontakt med grupper som vill bli rika eller fruktade och inte drar sig för att ta sådant som kan ha tillhört andra (innan ni slog ned dem). Ni tänks ingå i ett mycket lönsamt nätverk, men också utgöra en viktig del i spelet kring handel och frakter och arbetet sköts in-lajv.

Vid intresse maila doh@berghemsvanner.se.

Handelsgrupper

Det kommer finnas tre handelsstationer där gods hämtas och lämnas. Vi söker grupper som vill driva dessa. Det kommer inte innebära att gruppen måste vara tillgängliga hela tiden utan ni kommer kunna röra er relativt fritt ändå. Det kommer finnas en västlig (troligtvis i Nyby), en östlig och en sydlig station, ert läger läggs antagligen i anslutning till stationen. Lägret kommer kunna bli attackerat som alla andra men just godset i handelsstationen är fredat. Som handelsgrupp kommer det givetvis  handelsspel men kan också öppna upp för möjligheter spel med kriminalitet, diplomati och intrig. Dessutom finns möjligheter att tjäna en hel del kosing.

För att göra det tydligt. Vi söker:

  • Två grupper som bor i skogen önskas till en skogsbaserad handelsstation.Gruppen kan vara på endera sidan om lagen. Handelsstationen är en viktig plats som kommer att besökas av många på årets lajv. 
  • En grupp till handelsstationen i Nyby. Gruppen kan vara på endera sidan om lagen.

Vid intresse maila doh@berghemsvanner.se.

Lövjeriförsäljare/ingrediensförsäljare

Vi söker personer som är intresserade av att sälja ingredienser. Med förändringarna i magi- och alkemireglerna så kommer ni som ingrediensförsäljare få mer spel. Förändringarna innebär också att ni inte bara kommer sälja en sak hela tiden utan det kommer finnas behov av flera olika varor. För de försäljare som bor i Gladsheim och Nyby finns det planer på att sätta upp ett gille, som kommer ge möjlighet till diplomati- och intrigspel utöver handel.

Vid intresse maila doh@berghemsvanner.se.

Flyktingar

Gladsmark har blivit en plats dit människor flyr. Därför söker vi personer med flyktingkoncept. Allt ifrån sådana som saknar allt av värde till till sådana som är mer välbärgade. Det är flyktingar från norska och svenska kustområden samt Småland sökes. Ni flyr från alviska plundringar av olika slag. Flyktingar från Norge flyr undan frostalver och mörkeralver samt allmänna oroligheter. De svenska och småländska flyr snarare från skogsalver eller något liknande. 

Vi söker även spelare som vill spela flyktingar från Uppsala och Uppsala templet som kan bära vittnesmål om de fruktansvärda nidingsdåd som utspelades där när templet brändes. Det går bra att spela gammal såväl som ny karaktär och vi är intresserade av både enstaka individer såväl som grupp.

Vill ni spela en sådan grupp eller karaktär är det välkommet! Det är bara att skriva in i din bakgrund vid anmälan och inget som måste checkas med arrangörerna först. Har du däremot frågor så maila oss på doh@berghemsvanner.se.

Markvakten

Markvakten söker även i år folk. Vi i arrangörsgruppen vill att Markvakten ska vara en maktfaktor, inte en en b-styrka. Detta för att det ska vara roligt att spela som en del av vakten. Därför har vi gjort förändringar som ger mer frihet och spel, och som ger lite hjälp på traven att vara något mer än den som vaktar och blir knockad.

Markvakten styrs av en vaktkapten som inte svarar till någon men som är lojal till uppdraget som Markvakten har tagit sig an.

Att bli erbjuden medlemskap i Markvakten anses vara en stor ära, då detta innebär att man inte bara är accepterad som en av byn, utan åläggs det stora ansvaret att skydda byn från inkräktare, kriminella och andra som vill kuva dem. Vaktstyrkans mål är att skydda byns självständighet från väpnade styrkor utifrån, hindra kriminella element från att drabba byn och traktens medborgare, värna om obeväpnade bybors integritet.

Läs mer om Markvakten här.

Utropare

Som utropare arbetar du för byn. Vid vissa tider under dagen/kvällen är det din uppgift att ropa ut viktiga händelser i Gladsheim och i Nyby vid skogskrogen. Med rätt spelare kan rollen som Utropare var både färgglad och spelspäckad och kan ge möjlighet till makt i Gladsheim. Det du gör för lajvet i den här rollen är att du uppdatera lajvet om vad som hänt. Vilket underlättar spelet för deltagarna.

Vid intresse maila doh@berghemsvanner.se.